Medispol Brno – rekonstrukce střechy a centrálního atypického světlíku

  • výměna střešního souvrství se zateplením
  • plocha 900 m²
  • realizace 2022