Kompletní dodávka nových střešních plášťů

Dodáváme celou střešní skladbu – parozábranu, tepelnou izolaci až po hydroizolaci. Jako hydroizolační materiály používáme modifikované asfaltové pásy, PVC folie nebo TPO folie.

Střešní plášť dodáváme spolu se světlíky, klempířskými prvky, hromosvodem a popř. i záchytným systémem. Nová plochá může mít i tzv. nadstřešní vrstvy, jakými jsou pochůzné pásy, dlažba na terčích, kačírek nebo zelená střecha.

Při předání nového střešního pláště od nás investor obdrží pokyny, kterými je třeba se řídit při pohybu osob na střeše – ať se již jedná o následné práce na střeše nebo pouhou kontrolu správce objektu. Dále předáváme doporučení týkající se pravidelných kontrol střešního pláště a všech jejich prvků – světlíků, klempířských prvků, vtoků atd. Tato doporučení vycházejí z ČSN. V každém případě je dobré vědět, co se na střeše děje, protože jedině tak je možné předcházet zbytečným problémům. Abychom se mohli o střechu postarat opravdu komplexně, nabízíme investorům servisní prohlídky a opravy. Více se dozvíte v sekci „Servisní činnost“.