Realizace plochých střech, jejich rekonstrukcí a servisu

Jsme stavební firma, která na stavebním trhu nabízí své služby již od roku 1991. Během času jsme se vyprofilovali do současné specializace v oblasti plochých střech. Nabízíme především rekonstrukce stávajících plochých střech a kompletní dodávky střešních plášťů na nově budovaných objektech, a to především průmyslové a občanské vybavenosti v rámci ČR. Střechy dodáváme s veškerým příslušenstvím – klempířskými prvky, světlíky, hromosvodem, záchytným systémem.

Právě díky dlouhým rokům praxe v oblasti plochých střech můžeme říci, že dnes už o střechách víme opravdu hodně a rozumíme jim. Proto také vnímáme střechu jako celek, jako komplexní systém. Na ploché střeše se nalézá spousta dalších prvků jako jsou světlíky a střešní výlezy, klempířské prvky, prostupy vzduchotechniky a klimatizace, či např. konstrukce pro fotovoltaické panely nebo antény.

Častou součástí střech se v poslední době stal také záchytný systém pro bezpečný pohyb osob na střeše.

Praxe nás naučila, že každý objekt je svým způsobem specifický. Proto ke střechám přistupujeme individuálně – každá plochá střecha si „přeje“ něco jiného – má jinou skladbu, jiné detaily, jiné podmínky. Účel obytného komplexu nebo administrativní budovy se určitě liší od toho, kde probíhá v průmyslová výroba, z čehož vyplývají i různé nároky na technické parametry střešního pláště. Z tohoto důvodu si potřebujeme ještě před začátkem samotné opravy či rekonstrukce objekt řádně prohlédnout a zaměřit, abychom přihlédli ke všem specifikům a navrhli vhodné řešení. Před zpracováním návrhu řešení se kromě přesného zaměření provádějí také sondy do střešního pláště. Ty pomohou odhalit skutečný stav střechy a jsou nezbytné pro stanovení správného technologického postupu.

Pracujeme pouze s osvědčenými a kvalitními materiály a nebráníme se zavádění nových technologií v oblasti plochých střech. Dlouhodobě a systematicky vzděláváme naše pracovníky. Máme tým specialistů. Máme radost z kvalitního řemesla. Jsme hrdí na naše zrealizované stavby i na naše spokojené zákazníky.

Dotační tituly