Servisní činnost na plochých střechách

Každá střecha potřebuje péči a starostlivost. Abychom střeše mohli pomoci, musíme vědět, v jakém je stavu a co potřebuje. Proto provádíme prohlídky a následné opravy.

Servisní prohlídky:

 • pravidelné 2x ročně
 • jednorázové plánované
 • jednorázové při haváriích
 • prohlídky střech s vyhledáním závad
 • protokol o prohlídce s doporučením oprav
 • provedení kvalifikované opravy

Při servisní prohlídce se provádí:

 • Posouzení celkového stavu střešního pláště
 • Posouzení stavu hydroizolace
 • Celkové posouzení všech prvků
 • Kontrola stavu odvodňovacích prvků
 • Posouzení stavu klempířských prvků
 • Prohlídka a kontrola světlíků
 • Prohlídka ostatních konstrukcí (jisticí systémy, hromosvody)

 

Servisní prohlídkou investor získá:

 • Informaci o celkovém stavu střešního pláště
 • Návrh oprav, popř. cenovou nabídku na jejich odstranění
 • Při pravidelných prohlídkách má k dispozici přehled závad a poruch na střeše a termíny jejich řešení
 • Možnost plánování nákladů na nutné větší opravy, čímž může předejít závažnějším a nákladnějším opravám a rekonstrukcím