Zkouška správného svaření TPO fólie

V rámci kontrolního dne byl proveden namátkový odběr vzorků ze svarů ve spojích hydroizolační fólie a provedení trhací zkoušky svarů v ruční trhačce (testovány „in situ“ na odlup). Všechny vzorky uspěly